ICC Ukraine ICC Ukraine  
 
TRANZIT.net.ua
   

 
ООО "Фирма "Транзит"

RUS | ENG
О нас
Клиентам
Партнеры
Сертификаты
Обратная связь
Контакты

 
Новости отрасли
ЖД транспорт
ЖД пассажирские
ЖД грузоперевозки
Авиатранспорт
Автотранспорт
Водный транспорт
Гор транспорт
Экономика


 
Популярные статьи


 
Наш опрос
 

TRANZIT.net.ua » Библиотека » Положення про Міністерство інфраструктури України

Положення про Міністерство інфраструктури України

8 июня 2014 просмотров: 1288

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 12 травня 2011 року № 581/2011

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство інфраструктури України

 

1. Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінінфраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, метрополітенів, дорожнього господарства, забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних подій, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства (центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури).

2. Мінінфраструктури України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Мінінфраструктури України є:

формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту, використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, дорожнього господарства;

формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних подій;

формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства.

4. Мінінфраструктури України відповідно до покладених на нього завдань:

4.1) у сфері регулювання інфраструктурної галузі:

4.1.1) визначає пріоритетні напрями та здійснює відповідні заходи щодо формування та реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, метрополітенів, дорожнього господарства, забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних подій, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства та забезпечує нормативно-правове регулювання у цих сферах, у тому числі з питань діяльності Міністерства і центральних органів центральної виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Віце-прем'єр-міністром України – Міністром інфраструктури України;

4.1.2) затверджує стратегії, програми розвитку авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту, дорожнього господарства, метрополітенів, міського електричного транспорту та туризму;

4.1.3) забезпечує взаємодію підприємств різних видів транспорту, вантажовласників, експедиторських структур щодо організації та своєчасного забезпечення в повному обсязі перевезень вантажів, а також задоволення потреб населення в пасажирських перевезеннях;

4.1.4) затверджує в межах компетенції нормативно-правові акти щодо оптимізації внутрішніх, зовнішньоторговельних, транзитних транспортних потоків та функціонування транспортних вузлів на логістичних принципах, з організації функціонування пунктів пропуску на державному кордоні України, спрощення процедури перетину державного кордону;

4.1.5) затверджує галузеві стандарти, технічні умови та будівельні норми;

4.1.6) затверджує програми впровадження у підгалузях енергозберігаючих технологій, нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, альтернативних видів палива;

4.1.7) затверджує програми розвитку та розбудови національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні;

4.1.8) визначає пріоритетні напрями розвитку галузі транспорту, дорожнього господарства, туризму та курортної сфери;

4.1.9) інформує та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики у галузі транспорту, дорожнього господарства, туризму та курортній сфері;

4.1.10) формує та реалізує єдину державну економічну, тарифну, інвестиційно-кредитну та соціальну політику у галузі транспорту, дорожнього господарства та туризму, а також формує в межах компетенції пріоритетні напрями інноваційно-інвестиційної політики;

4.1.11) розробляє галузеві методичні рекомендації щодо фінансового планування та підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності;

4.1.12) затверджує прогнозні (планові) показники діяльності служб та підприємств, що входять до сфери управління Міністерства, а також звіти про їх виконання;

4.1.13) подає на розгляд до Міністерства фінансів України пропозиції щодо формування державного бюджету в частині фінансового забезпечення діяльності Міністерства і підвідомчих служб;

4.1.14) вносить на розгляд та затвердження Кабінету Міністрів України фінансові плани підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;

4.1.15) здійснює функції головного розпорядника коштів державного бюджету, передбачених на утримання Міністерства і реалізацію покладених на нього функцій;

4.1.16) затверджує фінансові плани підприємств, що належать до сфери управління Міністерства;

4.1.17) затверджує форми звітності  про оперативну діяльність служб та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства;

4.1.18) затверджує порядок створення та функціонування   професійних пенсійних фондів у галузі транспорту;

4.1.19) затверджує державні соціальні стандарти в галузі транспорту, забезпечення населення об'єктами інфраструктури транспорту;

4.1.20) розробляє та впроваджує державну політику у сфері міжнародного співробітництва з питань транспорту, дорожнього господарства, туризму та курортної сфери;

4.1.21) здійснює заходи, спрямовані на розвиток транс'європейських транспортних мереж, транснаціональних осей, інтеграцію транспортної системи України до європейської та світової транспортних мереж, розвиток інфраструктури туризму, зокрема за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей;

4.1.22) бере участь у діяльності міжнародних організацій, розробляє та укладає міжнародні договори та виконує функції Морської адміністрації України, Адміністрації залізничного транспорту;

4.1.23) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Міністерства, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

4.1.24) здійснює  внутрішній фінансовий контроль (як в апараті Міністерства і центральних органах виконавчої влади, так і на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства);

4.1.25) здійснює організацію роботи та контроль за виконанням загальнодержавних програм, планів, заходів з питань запобігання корупційним, економічним та іншим правопорушенням;

4.1.26) приймає рішення про проведення службового розслідування та проводить службові розслідування;

4.1.27) забезпечує організацію, методичну, експертно-аналітичну, інформаційну та іншу діяльність з питань загального діловодства та обмеженого користування документами з грифом "Для службового користування";

4.1.28) здійснює організаційно-методичне керівництво вищими навчальними закладами, що перебувають у його підпорядкуванні, формує державне замовлення на підготовку ними фахівців, аспірантів та докторантів;

4.1.29) затверджує порядок створення, підготовки й підтримання в готовності спеціальних формувань підприємств (об'єднань), установ і організацій транспорту й транспортної інфраструктури, призначених для забезпечення функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період;

4.1.30) спрямовує, координує та здійснює методичне забезпечення проведення заходів щодо виконання завдань із мобілізаційної підготовки в галузі транспорту;

4.1.31) здійснює координацію та методичне забезпечення проведення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування та з технічного прикриття, відбудови найважливіших об'єктів і споруд оборонного значення єдиної транспортної системи України в особливий період та заходів щодо переведення транспорту, транспортної інфраструктури на відповідний режим роботи у разі запровадження в державі особливого періоду;

4.1.32) здійснює координацію та методичне забезпечення проведення заходів щодо виконання завдань з функціонування підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, системи цивільної оборони в галузі транспорту;

4.1.33) затверджує регламент Міністерства та центральних органів виконавчої влади, які спрямовуються та координуються Віце-прем'єр-міністром України – Міністром інфраструктури України;

4.1.34) виконує функції компетентного органу України у сфері перевезення небезпечних вантажів, затверджує нормативно-правові акти з питань перевезення небезпечних вантажів та здійснює контроль за їх виконанням;

4.1.35) проводить службові розслідування обставин і причин катастроф та аварій з тяжкими наслідками на транспорті;

4.1.36) затверджує положення про систему управління безпекою на  транспорті та відповідні галузеві програми у сфері безпеки;

4.1.37) проводить державну політику щодо зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на довкілля;

4.1.38) проводить єдину науково-технічну політику у сфері пожежної безпеки;

4.1.39) затверджує плани підготовки об'єктів Міністерства до сталої роботи в осінньо-зимовий період;

4.1.40) затверджує план заходів  щодо запобігання можливим терористичним актам та актам незаконного втручання в діяльність галузі, а також здійснює облік та аналіз незаконних  втручань у діяльність галузі;

4.1.41) затверджує положення оперативного штабу Міністерства з реагування на надзвичайні ситуації у транспортно-дорожньому комплексі;

4.1.42) формує політику щодо впровадження страхування на транспорті;

4.1.43) затверджує програму зі створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об'єктів транспортної інфраструктури;

4.1.44) здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;

4.1.45) затверджує інструкції про порядок надання, використання і захисту кодів експедиторських організацій;

4.1.46) здійснює контроль за станом здатності й готовності Державної спеціальної служби транспорту до виконання покладених на неї обов'язків в особливий період;

4.1.47) затверджує інструкцію про організацію забезпечення та надання житлових приміщень військовослужбовцям Державної спеціальної  служби транспорту та членам їх сімей;

4.1.48) затверджує зведений план технічного прикриття найважливіших об'єктів єдиної транспортної системи України;

4.1.49) забезпечує охорону та оборону в умовах надзвичайного стану та особливого періоду об'єктів державного значення національної транспортної системи України;

4.1.50) визначає учасниками бойових дій працівників підприємств, установ та організацій Міністерства;

4.1.51) затверджує правила носіння форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту;

4.1.52) затверджує умови виплати грошового забезпечення й заохочення військовозобов'язаним, військовослужбовцям;

4.1.53) затверджує нормативно-правові акти з питань державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності та здійснює контроль за їх виконанням;

4.1.54) координує та контролює діяльність органів державного ринкового нагляду Міністерства;

4.1.55) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

4.1.56) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

4.1.57) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на Міністерство Президентом України завдань;

4.2) у сфері ліцензування:

4.2.1) затверджує ліцензійні умови і порядок здійснення контролю за додержанням  ліцензійних умов провадження:

туроператорської діяльності;

господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним, авіаційним, морським та річковим транспортом;

господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт";

4.2.2) затверджує положення про ліцензійну картку, що додається до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом, та про ліцензійну раду;

4.3) у сфері тарифної політики:

4.3.1) затверджує порядок встановлення, сплати та використання:

– тарифів на послуги міського електричного транспорту та метрополітену;

– зборів та плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України;

– портових зборів;

– тарифів на використання річкових портових гідротехнічних споруд і зборів за спеціалізовані послуги;

– тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України;

– тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України й пов'язані з ними послуги;

– тарифів на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України;

– тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень);

– аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України та ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України;

– зборів за аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден у повітряному просторі України;

– автостанційного збору;

– вартості послуг, які надаються автостанцією перевізникові;

4.3.2) затверджує розмір зборів та плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України;

4.3.3) затверджує розмір портових зборів;

4.3.4) затверджує тарифи на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України;

4.3.5) затверджує тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України й пов'язані з ними послуги;

4.3.6) затверджує тарифи на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України;

4.3.7) затверджує тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень);

4.3.8) затверджує розмір аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України;

4.3.9) затверджує розмір зборів за аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден у повітряному просторі України;

4.3.10) встановлює порядок внесення та розмір плати за весь час перебування транспортного засобу в межах стаціонарного пункту габаритно-вагового контролю;

4.3.11) затверджує методику розрахунку тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

4.3.12) затверджує порядок справляння та розмір зборів за видачу суднових документів;

4.3.13) установлює розмір зборів і порядок видачі посвідчення про право власності на судно;

4.3.14) установлює розмір збору за користування послугами служби регулювання руху суден і порядок його сплати;

4.3.15) установлює розмір збору за реєстрацію судна в Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, будь-яких наступних змін, раніше зроблених записів у них про зареєстроване судно, порядок стягнення такого збору;

4.3.16) установлює розмір ставки пені за прострочений фрахт, що стягується в морських портах України;

4.3.17) установлює розміри плати за підтвердження кваліфікації моряків;

4.3.18) установлює за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України плату за використання річкових портових гідротехнічних споруд та збори за спеціалізовані послуги, які надаються в річкових портах (на причалах) України (причальні, корабельні, якірні й адміністративні);

4.3.19) ухвалює розмір зборів і порядок видачі пасажирського посвідчення, якщо судно перевозить більше 12 пасажирів;

4.3.20) ухвалює розмір зборів і порядок видачі суднового санітарного посвідчення;

4.3.21) установлює розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт  з транзитними вантажами в портах України;

4.3.22) затверджує порядок справляння та розмір лоцманського збору;

4.3.23) затверджує розмір лоцманської винагороди;

4.3.24) затверджує порядок справляння та розмір збору із суден, що користуються послугами служби регулювання суден;

4.3.25) затверджує розмір плати за послуги морських агентських організацій всіх форм власності;

4.3.26) установлює розмір ставки пені за прострочений фрахт, що стягується в морських портах України;

4.4) у сфері залізничного транспорту:

4.4.1) затверджує інструкції про порядок поширення, обліку, зберігання і звітності при використанні запірно-пломбувальних пристроїв, які застосовуються на залізничному транспорті для пломбування вагонів і контейнерів, а також щодо організації відновних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України;

4.4.2) затверджує положення про комісії з питань вилучення і реалізації залежаних вантажів;

4.4.3) затверджує положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників і інших фахівців підприємств та організацій залізничного транспорту України;

4.4.4) затверджує положення про прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів;

4.4.5) затверджує положення про сертифікацію на залізничному транспорті України;

4.4.6) затверджує порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на залізничному транспорті;

4.4.7) затверджує порядок оформлення проїзних документів і перевізних документів та розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті;

4.4.8) затверджує правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і вантажу, а також тварин, птиці та інших вантажів, що підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю, залізничним транспортом України;

4.4.9) затверджує правила перевезення швидкопсувних вантажів і пошти залізничним транспортом, експлуатації поштових вагонів на залізницях України;

4.4.10) затверджує правила технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України;

4.4.11) затверджує перелік вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом  відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України;

4.4.12) затверджує нормативно-правові акти з експлуатаційної безпеки на залізничному транспорті, метрополітенах та міському електротранспорті, з організації експлуатаційної роботи та технічної експлуатації інфраструктури і рухомого складу на залізничному транспорті, а також актів з питань відкриття та проведення реконструкції пунктів пропуску через державний кордон України на залізничних станціях та з питань установлення класифікації, порядку розслідування та обліку транспортних подій на залізничному транспорті;

4.4.13) установлює порядок підготовки документації щодо планування, створення, реорганізації, ліквідації та визначення територіальних меж залізниць;

4.4.14) приймає рішення про відкриття або закриття станцій, залізничних шляхів загального користування, в тому числі малоінтенсивних ліній та дільниць;

4.4.15) установлює процедуру та строки дії припинення або обмеження навантаження і перевезення вантажів та вантажобагажу, що викликано обставинами непереборної сили, воєнними діями, блокадою, епідемією або іншими обставинами, які не залежать від перевізників та власників інфраструктури залізничного транспорту загального користування і перешкоджають здійсненню перевезень, та оповіщення про це перевізників і власників інфраструктури залізничного транспорту загального користування;

4.5) у сфері управління та розвитку автомобільних доріг та дорожнього господарства:

4.5.1) розробляє порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування;

4.5.2) затверджує порядок оперативного інформування учасників дорожнього руху про стан аварійності на автомобільних дорогах, дорожнього покриття, тимчасове обмеження або припинення руху, а також про гідрометеорологічні та інші умови дорожнього руху;

4.5.3) забезпечує розроблення, проводить експертизу та затверджує в установленому порядку проектно-кошторисну документацію на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування та інших споруд вартістю понад  100 млн. гривень;

4.5.4) затверджує відповідно до законодавства техніко-економічні обґрунтування, переліки, титули будов і проектно-вишукувальних робіт, організовує виконання дорожніх робіт вартістю понад 100 млн. гривень та контроль за їх виконанням;

4.5.5) затверджує технічні правила ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування;

4.5.6) затверджує форму та порядок ведення реєстру транспортних засобів, відносно яких здійснення габаритно-вагового контролю неможливе;

4.5.7) розробляє державну стратегію та програми розвитку дорожнього господарства, забезпечує їх фінансування та виконання;

4.5.8) затверджує нормативи та методики визначення витрат, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування;

4.5.9) вносить пропозиції до переліку автомобільних доріг державного значення, погоджує зміни, що вносяться до переліків автомобільних доріг місцевого значення;

4.5.10) затверджує порядок проїзду автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів із наднормативними габаритами, масою, осьовим навантаженням;

4.5.11) розробляє, затверджує, вносить зміни до галузевих будівельних норм та визнає їх такими, що втратили чинність;

4.5.12) затверджує порядок проведення у дорожньому господарстві добровільної сертифікації та підтвердження відповідності продукції стандартам;

4.5.13) затверджує нормативні документи, що регламентують порядок визначення вартості дорожньо-будівельних робіт та проектно-дослідницьких робіт даного спрямування;

4.5.14) затверджує порядок  підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з підтвердження відповідності у дорожньому господарстві;

4.5.15) затверджує регламент проведення вимірювання і зважування та технічні параметри вимірювального і зважувального обладнання;

4.6) у сфері підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу:

4.6.1) координує роботу з виконання затверджених Кабінетом Міністрів України державних цільових програм підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та розвитку в Україні спортивної і туристичної інфраструктури;

4.6.2) розробляє, здійснює моніторинг генеральних і комплексних планів, галузевих програм з підготовки транспортної, спортивної та туристичної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

4.6.3) готує пропозиції щодо залучення інвестицій, проведення конкурсів та аукціонів з відбору інвесторів для забезпечення реалізації проектів розвитку транспортної і туристичної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в тому числі на концесійних умовах;

4.6.4) готує для подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів і матеріали з питань підготовки транспортної, спортивної та туристичної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

4.6.5) бере участь у роботі Українсько-польського комітету у справах підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2012, у тому числі в діяльності українських частин постійних міжурядових робочих груп, утворених у межах цього комітету;

4.6.6) затверджує реєстр автомобільних доріг, що використовуватимуться під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

4.7) у сфері туризму:

4.7.1) затверджує перелік і форму подання відомостей, що включаються до Державного кадастру природних територій курортів;

4.7.2) затверджує перелік посад фахівців туристичного супроводу, кваліфікаційні вимоги до них;

4.7.3) затверджує інструкцію щодо порядку ведення Державного кадастру природних територій курортів, визначення складу його даних, порядку обміну інформацією й вирішення інших питань;

4.7.4) затверджує порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу;

4.7.5) затверджує порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання;

4.7.6) розробляє та затверджує форму свідоцтва про встановлення категорії готелю;

4.7.7) затверджує правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг;

4.8) у сфері автомобільного та міського електричного транспорту:

4.8.1) затверджує види дозвільних документів та порядок їх розподілу, видачі та використання українськими перевізниками при перевезенні територіями іноземних держав;

4.8.2) затверджує вимоги до структури парку автобусів, тролейбусів та трамваїв, що працюватимуть на маршрутах загального користування, за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками;

4.8.3) затверджує вимоги з використання автобусів за видами сполучень, режимами руху і протяжністю маршрутів;

4.8.4) затверджує державні стандарти в сфері автомобільного транспорту;

4.8.5) затверджує експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі;

4.8.6) затверджує зразки проїзних документів на автомобільному транспорті;

4.8.7) затверджує зразки службових знаків розрізнення працівників автостанцій, робота яких пов'язана з обслуговуванням перевізників і пасажирів;

4.8.8) затверджує перелік єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання і частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах;

4.8.9) затверджує положення про робочий час і час відпочинку водіїв автомобільних транспортних засобів;

4.8.10) затверджує порядок ведення реєстру автобусних, тролейбусних та трамвайних маршрутів загального користування;

4.8.11) затверджує порядок визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видами повідомлень і режимами руху;

4.8.12) затверджує порядок допуску до діяльності щодо здійснення міжнародних перевезень пасажирів або вантажів на автомобільному транспорті;

4.8.13) затверджує порядок здійснення контролю за дотриманням вимог безпеки перевезення пасажирів і вантажів на автомобільному транспорті;

4.8.14) затверджує порядок і умови організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом;

4.8.15) затверджує порядок організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні;

4.8.16) затверджує порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками (у період між державними технічними оглядами);

4.8.17) затверджує порядок розроблення та затвердження паспорта автобусного, тролейбусного та трамвайного маршрутів загального користування;

4.8.18) затверджує порядок стягнення оплати за проїзд з урахуванням попереднього придбання пасажирами проїзних документів або оплати проїзду безпосередньо під час поїздки у рухомому складі;

4.8.19) затверджує порядок узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів;

4.8.20) затверджує порядок установлення відповідності виконавця послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів та їх складових вимогам законодавства;

4.8.21) затверджує правила експлуатації трамвая і тролейбуса;

4.8.22) затверджує правила знаходження осіб і виконання робіт у зонах підвищеної небезпеки (частина території підприємств, вокзалів, станцій і шляхів сполучення, де здійснюється рух транспортних засобів, проводяться маневрові та вантажно-розвантажувальні роботи);

4.8.23) затверджує правила користування міським електричним транспортом;

4.8.24) затверджує правила перевезення вантажів автомобільним транспортом  в Україні;

4.8.25) затверджує правила розміщення та обладнання зупинок міського електричного і автомобільного транспорту;

4.8.26) затверджує примірну форму договору між перевізником та автостанцією про надання послуг автостанцією, яким визначаються перелік та обсяги послуг, їх вартість і порядок проведення розрахунків;

4.8.27) затверджує примірну форму договору про продаж квитків;

4.8.28) затверджує технологічні норми проектування виробничих споруд і підприємств автомобільного транспорту;

4.8.29) зат
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:

 • ЗАКОН УКРАЇНИ "Про функціонування єдиної транспортної системи України в ос ...
 • Статут залізниць України
 • ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законів України щодо Державно ...
 • ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Державну спеціальну службу транспорту"
 • ЗАКОН УКРАЇНИ "Про перевезення небезпечних вантажів"


 • Комментарии (0)   Напечатать
   
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
   

   
   
   
  Подписка
  Рассылка 'Транзит - все о транспорте и перевозках'
   
  Информация


  Курсы НБУ на сегодня

  КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

  Курсы ЦБ РФ на сегодня   
  Rambler's Top100